Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง จำนวน
ประสานงานขาย Tele-sales / Tele-Marketing 1
คุณสมบัติ 
ติดต่อแนะนำข้อมูลสินค้า ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ 

- เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
- วุฒิปวส. - ป.ตรี ทางด้านการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office ได้
- มีประสบการณ์งานขายมา 2-3 ปี
- มีประสบการณ์การประสานงานและงานเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
- ชอบพบปะผู้คน อัธยาศัยดี สู้งาน อดทน
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
พนักงานขาย 2
คุณสมบัติ 
พนักงานขายหน้าร้าน

- เพศชาย-หญิง อายุ22-30ปี
- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น EXCEL , WORD
- มีใจรักงานขาย งานบริการ
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
เจ้าหน้าทีการตลาด 1
คุณสมบัติ 
วางแผนและควบคุมการทำการตลาด โปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์
ประสานงานและติดต่อลูกค้าองค์กร

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 32 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหาร,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด1 - 2 ปี
- สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงาน
- มีทักษะด้านการวางแผนการตลาด,การบุกตลาด,การวิเคราะห์ตลาด,การประชาสัมพันธ์
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
ประสานงานต่างประเทศ (import-export officer) 1
คุณสมบัติ 
จัดเตรียมเอกสาร / ประสานงานกับต่างประเทศ ในการสั่งสินค้า นำเข้าสินค้า
ส่ง และตอบ e-mail กับต่างประเทศ พร้อมประสานกับแผนกภายในบริษัทฯ
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย, หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหาร,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกดี / มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ในงานประสานงานต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักด้านบริการและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร) 1
คุณสมบัติ 
ขับรถรับส่งผู้บริหาร
รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล

- เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 60 ปี
- บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีใบอนุญาติขับรถยนต์
- เป็นคนรักในอาชีพบริการ
- สุขุม รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
พนักงานขับรถ (ส่งของ) 2
คุณสมบัติ 
จัดของ ขึ้นของ ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีใบขับขี่รถยนต์
- รู้เส้นทางในกรุงเทพพอสมควร
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีใจรักงานบริการ
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1
คุณสมบัติ 
รับ-จ่ายอุปกรณ์ตามใบเบิก
จัดเก็บและดูแลสต๊อกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
ดูแลการโหลดอุปกรณ์เข้า-ออกจากคลังสินค้า
รักษาความสะอาดภายในและภายนอกคลังสินค้า ฯลฯ

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
- มีความกระตือลือล้นในการทำงาน
- มีความสามารทำงานเป็นทีม
- สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
Web Marketing Officer 1
คุณสมบัติ 
ดูแลงานไอที
ดูแลเวปไซด์และสื่อสารออนไลน์ได้

- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารร่วมกับบุคลากรได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกแบบและดีไซด์เบื้องต้นได้
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด 1
คุณสมบัติ 
ทำความสะอาด พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อย ทั้งบริเวณภายใน ภายนอกสำนักงาน

- เพศหญิง อายุ 25 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา
- รักความสะอาด
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / Security Officer 1
คุณสมบัติ 
เป็นผู้เฝ้าอยู่ยามให้กับองค์กร ออกตรวจตามจุดตรวจต่างๆ ทุกชั่วโมง
ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร
ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือวินาศกรรม อัคคีภัย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ
ตรวจดู ประตูอาคาร หน้าต่าง รั้วให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย

- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารถือสัญชาติไทยฯ
- มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
- ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
- มีความซื่อสัตย์
- สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัคร หรือส่ง Resume มาที่ vivasunsports@gmail.com
       
web counter