Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   General
   Products
   Web Services
   Software
   Training
   ลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล
Home    F.A.Q.
Products
วิธีการกำหนด การเลือกใช้งาน โอนโซน
 คำแนะนำในการกำหนดค่า โอนโซนของคุณ กับผลิตภัณฑ์ โพลาร์ รุ่น F-series, M-series และ WM-series
การใช้งานนาฬิกาคอมพิวเตอร์ โพลาร์กับผู้ป่วยโรค\'หัวใจ\'
 ผู้ที่ใช้งาน โพลาร์ เพื่อตรวจสอบอัตราความเสี่ยงของการเต้นของหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มต้นทำการออกกำลังกาย ด้วยนาฬิกาวัดอัตราการเต้นของหัวใจของ โพลาร์
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ GPS และ GPS ของ โพลาร์
 ตัวรับสัญญาณ GPS จะคำนวณตำแหน่งโดยการวัดระยะห่างระหว่างตัวมันเอง และดาวเทียมสี่ดวงหรือมากกว่านั้น โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีการกำหนดค่า โอนโซน
 ดูวิธีการกำหนดค่า โอนโซน กับ โพลาร์ FT60/FT80. ได้ที่นี่
การแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณ cadence
 กรุณาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการด้านล่างนี้ ก่อนนำผลิตภัณฑ์ โพลาร์ ของคุณ ส่งไปยังศูนย์บริการ โพลาร์
การแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณ heart rate
 กรุณาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการด้านล่างนี้ ก่อนนำผลิตภัณฑ์ โพลาร์ ของคุณ ส่งไปยังศูนย์บริการ โพลาร์


 
       
web counter