Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
Home     News     ดูอัตราการเต้นหัวใจจากมือถือของคุณได้จาก Sports tracker
ดูอัตราการเต้นหัวใจจากมือถือของคุณได้จาก Sports tracker

ไม่มีอ่อนซ้อมด้วยแอปพลิเคชั่น Sports Tracker ที่มีรางวัลการันตี โทรศัพท์ของคุณจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ อเนกประสงค์เพื่อการออกกำลังโดยเฉพาะ ด้วย GPS ติดตามผล: ปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญระหว่างวิ่ง ความเร็วโดยเฉลี่ยในการขี่จักรยานบนที่สูง พบกับแผนที่ เครื่องคำนวณเวลาและระยะทาง เครื่องนับก้าว แม้กระทั่งการวัดอัตราการ เต้นของหัวใจเมื่อใช้เข็มขัด HR ที่รองรับการใช้งานได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในไดอารี่เพื่อแสดงผลความคืบหน้า หาจุดแข็ง-จุดอ่อน และแบ่งปันกับผู้อื่นได้ทั่วโลก       
web counter