Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
Home     News     กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 13 มีนาคม 2555 มีการแข่งขันทั้งหมด 39 ชนิดกีฬา 2 กีฬาสาธิต

งานนี้เตรียมพบกับเวทีมวยโฉมใหม่ของ 'วีว่า' ได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงเรียนขามแก่นนคร 

              

 
       
web counter