Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
Home     News     กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์
การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 'ภูเก็ตเกมส์' ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต

'วีว่า' ผู้สนับสนุนหลักการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันน้องๆนักกีฬาของไทยในการพัฒนาทักษะ ความเป็นเลิศทางการกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคตต่อไป

วีว่า .. เราสรรหาสิ่งดีให้กีฬา
       
web counter