Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
ชุดวิเคราะห์ และฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการกีฬา (FAM Sports Training Optimizer)
 
FAM Sports Training Optimizer
ชุดวิเคราะห์ ประเมินผล และฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการกีฬา
 

                       

 

FAM Sports Training Optimizer : ชุดวิเคราะห์ ประเมินผล และฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการกีฬา

         เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ 2 อย่าง คือ การประเมินสภาวะของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular system) และการฟื้นตัว (Recovery) จากการฝึกของนักกีฬา และการรักษาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการให้กระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน (Interferential current based therapy)

คุณลักษณะเด่น :

  • สามารถวัดและวิเคราะห์การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ การฝึกหนักเกินและการฟื้นสภาพของร่างกายนักกีฬา
  • รักษาและฟื้นฟูระบบประสาทกล้ามเนื้อจากการบาดเจ็บทางการกีฬา
  • ทำงานด้วยหลักการการปล่อยคลื่นความตางศักย์กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายด้วยแผ่นเหนี่ยวนำไฟฟ้า ได้ทั้งแบบสองขั้ว หรือแบบสี่ขั้ว
  • มีโปรแกรมฐานข้อมูลของนักกีฬาและคนไข้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและเรียกดูข้อมูล ส่วนตัว การวัด การประเมิน และการรักษา ภายหลังได้
  • ประเมินความสามารถการทำงานระบบประสาทกล้ามเนื้อ และการฟื้นสภาพร่างกาย ในรูปแบบตัวเลขและแบบแผนภาพกราฟ

 

  

 


       
web counter