Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
อุปกรณ์กีฬา
 
Boxing Equipment
เวทีมวยแข่งขัน ขนาด 7.8x7.8 สูง 1 เมตร(AIBA) (ชุด)
เวทีมวยแข่งขัน ขนาด 7.8x7.8 สูง 1 เมตร(IFMA) (ชุด)
เวที MMA/ Kick Boxing แข่งขัน แปดเหลี่ยม ขนาด 8x8 เมตร (ชุด)
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ แข่งขัน ขนาด 7x7 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ชุด)
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ แข่งขัน ขนาด 7x7 เมตร (ชุด)
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ แข่งขันขนาด 6x6 เมตร (ชุด)
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ ฝึกซ้อมแบบติดพื้น ขนาด 5x5 เมตร (ชุด)
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ ฝึกซ้อมแบบติดพื้นขนาด 4x4 เมตร (ชุด)
นวมมวยสากล WESING รับรองโดย(AIBA) 8 ออนซ์ (คู่)
นวมมวยสากล WESING รับรองโดย (AIBA) 10 ออนซ์ (คู่)
นวมมวยสากล WESING รับรองโดย(AIBA) 12 ออนซ์ (คู่)
นวมมวยสากล WESING รับรองโดย(AIBA) 14 ออนซ์ (คู่)
นวมมวยสากล WESING รับรองโดย(AIBA) 16 ออนซ์ (คู่)
นวมมวยไทย WESING หนัง Micro Fiber รับรองโดย (IFMA) 8 ออนซ์(คู่)
นวมมวยไทย WESING หนัง Micro Fiber รับรองโดย (IFMA) 10 ออนซ์(คู่)
นวมมวยไทย WESING หนัง Micro Fiber รับรองโดย (IFMA) 12 ออนซ์(คู่)
นวมมวยไทย WESING หนัง Micro Fiber รับรองโดย (IFMA) 14 ออนซ์(คู่)
นวมมวยไทย WESING หนัง Micro Fiber รับรองโดย (IFMA) 16 ออนซ์(คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 8 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 10 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 12 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 14 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 16 ออนซ์ (คู่)
นวม VIVA หนัง PU อย่างดี VELCRO 8 ออนซ์ (คู่)
นวม VIVA หนัง PU อย่างดี VELCRO 10 OZ.
นวม VIVA หนัง PU อย่างดี VELCRO 12 ออนซ์ (คู่)
นวม VIVA หนัง PU อย่างดี VELCRO 14 ออนซ์(คู่)
นวม VIVA หนัง PU อย่างดี VELCRO 16 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง PU VELCRO 8 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง PU VELCRO 10 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง PU VELCRO 12 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง PU VELCRO 14 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนัง PU VELCRO 16 ออนซ์ (คู่)
นวมฝึกซ้อม VIVA หนังแก้ว PU VELCRO 8 ออนซ์(คู่)
นวมฝึกซ้อม VIVA หนังแก้ว PU VELCRO 10 ออนซ์ (คู่)
นวมฝึกซ้อม VIVA หนังแก้ว PU VELCRO 12 ออนซ์ (คู่)
นวมฝึกซ้อม VIVA หนังแก้ว PU VELCRO 14 ออนซ์(คู่)
นวมฝึกซ้อม VIVA หนังแก้ว PU VELCRO 16 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ VELCRO 8 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ VELCRO 10 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ VELCRO 12 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ VELCRO 14 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ VELCRO 16 ออนซ์ (คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ รุ่น FIGHTER VELCRO 8 ออนซ์(คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ รุ่น FIGHTER VELCRO 10 ออนซ์(คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ รุ่น FIGHTER VELCRO 12 ออนซ์(คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ รุ่น FIGHTER VELCRO 14 ออนซ์(คู่)
นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ รุ่น FIGHTER VELCRO 16 ออนซ์(คู่)
เฮดการ์ดแข่งขัน WESING รับรองโดย AIBA (ใบ)
เฮดการ์ดแข่งขัน WESING รับรองโดย IFMA (ใบ)
เฮดการ์ดแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber (ใบ)
เฮดการ์ด VIVA หนัง Micro Fiber ปิดแก้ม ปิดคาง (ใบ)
เฮดการ์ด VIVA หนัง Micro Fiber VIVA ปิดแก้ม เปิดคาง(ใบ)
เฮดการ์ด VIVA หนัง PU (ใบ)
เฮดการ์ด VIVA หนังแท้ (ใบ)
เฮดการ์ด VIVA หนัง PU แก้ว (ใบ)
เฮดการ์ด VIVA หนัง PU (ใบ)
แบคชกนิ้ว ไม่โผล่ หนัง Micro Fiber รุ่น 1101A2 (ISO) (คู่)
แบคชกนิ้ว ไม่โผล่ หนัง PU Double Velcro FREE SIZE (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนังแท้ S (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนังแท้ M (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนังแท้ L (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนังแท้ XL (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนัง PU S (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนัง PU M (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนัง PU L (คู่)
แบคชกนิ้วโผล่ หนัง PU XL (คู่)
แบคชกนิ้ว ไม่โผล่ หนัง PU FREE SIZE (คู่)
แบคชก หนัง PU (คู่)
แบคชก หนัง PU อย่างดี (คู่)
แบคชก หนังแท้ (คู่)
MMA Grappling Glove หนัง PU (คู่)
MMA Grappling Glove หนัง Micro Fiber (คู่)
MMA Grappling Glove หนัง PU (คู่)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าโค้ง หนังแท้ (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าโค้ง หนัง PU (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าตรง หนังแท้ (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าตรง หนัง PU (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนังแท้ (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนัง PU (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าโค้ง หนังแท้ (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าโค้ง หนัง PU อย่างดี (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าโค้ง หนัง PU (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าตรง หนังแท้ (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าตรง หนัง PU อย่างดี (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าตรง หนัง PU (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนังแท้ (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนัง PU อย่างดี (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนัง PU (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าโค้ง หนัง Micro Fiber รุ่น A-1 Curve (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าโค้ง หนัง PU รุ่น B-1 Curve (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าตรง หนัง Micro Fiber รุ่น A1 Round (อัน)
เป้าล่อมวยสั้น หน้าตรง หนัง PU รุ่น B1 (American Style) (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนัง Micro Fiber รุ่น A2 (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนัง PU อย่างดี รุ่น C1 (อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนัง PU รุ่น D1(อัน)
เป้าล่อมวยยาว หนัง PU อย่างดี รุ่น B2 (อัน)
เกราะป้องกันลำตัวแข่งขัน WESING หนัง Micro Fiber รับรองโดยIFMA(ตัว)
เกราะป้องกันลำตัว หนังแท้ (ตัว)
เกราะป้องกันลำตัว หนัง PU (ตัว)
เกราะป้องกันลำตัว หนังแท้ (ตัว)
เกราะป้องกันลำตัว หนัง PU อย่างดี (ตัว)
เกราะป้องกันลำตัว หนัง PU (ตัว)
เป้ากันหน้าท้อง หนัง Micro Fiber (อัน)
เป้ากันหน้าท้อง หนัง PU (ตัว)
เป้ากันหน้าท้อง หนังแท้ (อัน)
เป้ากันหน้าท้อง หนัง PU (อัน)
เป้ากันหน้าท้อง หนังแท้ (อัน)
เป้ากันหน้าท้อง หนังPU อย่างดี (อัน)
เป้ากันหน้าท้อง หนังPU (อัน)
กระสอบทรายหนัง Micro Fiber ขนาด 35x120 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง Micro Fiber ขนาด 42x140 ซม (ใบ)
กระสอบทรายหนัง Micro Fiber ขนาด 42x160 ซม
กระสอบทรายหนัง Micro Fiber ขนาด 48x180 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 35x120 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 42x140 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 42x160 ซม (ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 48x180 ซม(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 25x80 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 33x90 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 35x90 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 40x100 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 40x120 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 40x150 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังเทียม ขนาด 25x80 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังเทียม ขนาด 33x90 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังเทียม ขนาด 35x90 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังเทียม ขนาด 40x100 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังเทียม ขนาด 40x120 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายทรงกระบอก หนังเทียม ขนาด 40x150 ซม.(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ เต็มใบ ขนาด 30x90 ซม (ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ เต็มใบ ขนาด 30x100 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ เต็มใบ ขนาด 30x120 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ เต็มใบ ขนาด 35x150 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ เต็มใบ ขนาด 35x180 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ ขนาด 30x90 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้  ขนาด 30x100 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ ขนาด 30x120 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ ขนาด 35x150 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนังแท้ ขนาด 35x180 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 30x90 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 30x90 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 30x100 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 30x120 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 35x150 ซม(ใบ)
กระสอบทรายหนัง PU อย่างดี ขนาด 35x180 ซม(ใบ)
กระสอบทราย ผ้าใบ ขนาด 30x90 ซม(ใบ)
กระสอบทราย ผ้าใบ ขนาด 30x100 ซม(ใบ)
กระสอบทราย ผ้าใบ ขนาด 30x120 ซม(ใบ)
กระสอบทราย ผ้าใบ ขนาด ขนาด 35x150 ซม(ใบ)
กระสอบทราย ผ้าใบ ขนาด ขนาด 35x180 ซม(ใบ)
พั้นชิ่งบอลพร้อมฐาน (ปรับความสูงได้ 145-168 ซม.)(ชุด) รุ่นPA228MG
พั้นชิ่งบอลพร้อมฐาน รุ่นโปร PA231 (ปรับความสูงได้ 135-178 ซม.)(ชุด)
เป้าหุ่นชกมวย รุ่น PA838(ชุด)
เป้าหุ่นชกมวย รุ่น PA938(ชุด)
กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง แบบมีที่ครอบฐาน รุ่น PA-2168SC(ชุด)
กระสอบทรายพร้อมขาตั้ งแบบไม่มีสายรัด รุ่น PA383(ชุด)
กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง รุ่น PA-2180C (ชุด)
กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง รุ่น PA-2185C(ชุด)
พันชิ่ง2หู มีสายยางยืด หนัง Micro-fiber ขนาด 22 ซม.(ลูก)
พันชิ่ง2หู มีสายยางยืด หนัง PU ขนาด 22 ซม.(ลูก)
สปีดบอล หนัง Micro Fiber ขนาด 22 x 29 ซม.(ลูก)
สปีดบอล หนัง PU ขนาด Ø22 x 29 ซม.(ลูก)
สนับศอกแข่งขัน รับรองมาตรฐานโดยIFMA(คู่)
สนับศอกฝึกซ้อม(คู่)
สนับแข้งแข่งขัน รับรองมาตรฐานโดยIFMA(คู่)
สนับเข่าฝึกซ้อม-แข่งขัน (คู่)
สนับแข้งแข่งขัน (คู่)
สนับศอกแข่งขัน (คู่)
กระจับโลหะ ชาย (อัน)
กระจับชาย (อัน)
กระจับชายทรง Boxer (ตัว)
กระจับหญิง(ตัว)
เสื้อป้องกันหน้าอก หญิง แบบเต็มตัว (ตัว)
เสื้อป้องกันหน้าอก หญิง แบบครึ่งตัว (ตัว)
ผ้าพันมือ อย่างดี ขนาด 2.5 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ อย่างดี ขนาด 3 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ อย่างดี ขนาด 3.5 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ อย่างดี ขนาด 4 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ อย่างดี ขนาด 4.5 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ Cotton ขนาด 2.5 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ Cotton ขนาด 3 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ Cotton ขนาด 3.5 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ Cotton ขนาด 4 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือ Cotton ขนาด 4.5 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือนักมวย ขนาด 2.5 เมตร (คู่)
ผ้าพันมือนักมวย ขนาด 2.5 เมตร รุ่นสมัครเล่น (คู่)
ผ้าพันมือนักมวย ขนาด 4 เมตร (คู่)
แองเกิ้ล VIVA รุ่น 777 (คู่)
แองเกิ้ล VIVA รุ่น 780 (คู่)
ฟันยาง พร้อมกล่อง อย่างดี
ยางยืด บริหาร รุ่น A-1 Ø 1.2 ซม (อัน)
ยางยืด บริหาร รุ่น B-1 Ø 0.9 ซม (อัน)
เชือกกระโดดนักมวยระบบลูกปืนเดี่ยว 8 มม.(เส้น)
เชือกกระโดดนักมวยระบบลูกปืนเดี่ยว 10 มม. (เส้น)
มงคลมวยไทย (อัน)
สายคาดเอว (เส้น)
รองเท้ามวยสากล แข่งขันอย่างดี (คู่)
เป้าล่อสั้น อย่างดี ยี่ห้อ WESING
เป้าล่อยาวหน้าโค้ง อย่างดี ยี่ห้อ WESING
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ แข่งขัน VIVA พร้อมอุปกรณ์เวที ( ชุด )
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ แข่งขัน VIVA พร้อมอุปกรณ์เวที ขนาด 6 x 6 เมตร ( ชุด )
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ ฝึกซ้อม VIVA แบบติดพื้น ขนาด 12 ฟุต ( 3.65 เมตร ) ( ชุด )
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ ฝึกซ้อม VIVA แบบติดพื้น ขนาด 14 ฟุต ( 4.36 เมตร ) ( ชุด )
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ ฝึกซ้อม VIVA แบบติดพื้น ขนาด 16 ฟุต ( 4.8 เมตร ) ( ชุด )
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ ฝึกซ้อม VIVA แบบติดพื้น ขนาด 18 ฟุต ( 5.58 เมตร ) ( ชุด )
เวทีมวยมาตรฐานสำหรับ ฝึกซ้อม VIVA แบบติดพื้น ขนาด 20 ฟุต ( 6.09 เมตร ) ( ชุด )
ผ้าใบปูเวทีมวยไทย VIVA ( สีขาว ) หนา 16 ออนซ์ ขนาด 7.32 x 7.32 เมตร ( ผืน )
ผ้าใบปูเวทีมวยไทย VIVA ( สีขาว ) หนา 16 ออนซ์ ขนาด 6 x 6 เมตร ( ผืน )
ผ้าใบปูเวทีมวยไทย VIVA ( สีฟ้า ) หนา 16 ออนซ์ ขนาด 7.32 x 7.32 เมตร ( ผืน )
ผ้าใบปูเวทีมวยไทย VIVA ( สีฟ้า ) หนา 16 ออนซ์ ขนาด 6 x 6 เมตร ( ผืน )
นวมมวยสากล ( VELCRO ) WESING หนัง Micro Fiber ขนาด 10 ออนซ์ ( คู่ )
นวมมวยสากล ( VELCRO ) WESING หนัง Micro Fiber ขนาด 12 ออนซ์ ( คู่ )
นวมมวยสากล ( VELCRO ) WESING หนัง Micro Fiber ขนาด 10 ออนซ์ ( คู่ )
นวมมวยสากล ( VELCRO ) WESING หนัง Micro Fiber ขนาด 10 ออนซ์ ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง Micro Fiber ขนาด 8 ออนซ์ ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง Micro Fiber ขนาด 10 ออนซ์ ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง Micro Fiber ขนาด 12 ออนซ์ ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง แท้ ขนาด 8 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง แท้ ขนาด 10 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง แท้ ขนาด 12 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง แท้ ขนาด 14 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA ( VELCRO ) หนัง แท้ ขนาด 16 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA (VELCRO) หนัง พียู ( PU ) ขนาด 8 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA (VELCRO) หนัง พียู ( PU ) ขนาด 10 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA (VELCRO) หนัง พียู ( PU ) ขนาด 12 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA (VELCRO) หนัง พียู ( PU ) ขนาด 14 OZ. ( คู่ )
นวมแข่งขัน VIVA (VELCRO) หนัง พียู ( PU ) ขนาด 16 OZ. ( คู่ )
นวมฝึกซ้อม VIVA (VELCRO) ฟองน้ำ ขนาด 4 OZ. ( คู่ )
นวมฝึกซ้อม VIVA (VELCRO) ฟองน้ำ ขนาด 6 OZ. ( คู่ )
นวมฝึกซ้อม VIVA (VELCRO) ฟองน้ำ ขนาด 8 OZ. ( คู่ )
นวมฝึกซ้อม VIVA (VELCRO) ฟองน้ำ ขนาด 10 OZ. ( คู่ )
เฮดการ์ดแข่งขัน WESING หนัง Micro Fiber ขนาด S, M, L, XL ( ใบ )
เฮดการ์ดแข่งขัน WESING หนัง Micro Fiber ขนาด S, M, L, XL ( ใบ )
เฮดการ์ดแข่งขัน VIVA หนังแท้ เปิดแก้ม ขนาด S ( ใบ )
เฮดการ์ดแข่งขัน VIVA หนังแท้ เปิดแก้ม ขนาด M ( ใบ )
เฮดการ์ดแข่งขัน VIVA หนังแท้ เปิดแก้ม ขนาด L ( ใบ )
เฮดการ์ดแข่งขัน VIVA หนังแท้ เปิดแก้ม ขนาด XL ( ใบ )
เฮดการ์ดแข่งขัน VIVA หนัง PU เปิดแก้ม ขนาด S , M , L ( ใบ )
เฮดการ์ดฝึกซ้อม VIVA หนัง Micro Fiber เปิดแก้ม ขนาด S, M, L ( ใบ )
 


       
web counter