Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   General
   Products
   Web Services
   Software
   Training
   ลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล
Home     F.A.Q     General     Care and Maintenance of Your Product
Care and Maintenance of Your Product
การดูแล และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ " โพลาร์ " ของคุณ

นาฬิกาข้อมือ 
ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ ช่วยในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จากความต้านทานน้ำ :

 • เก็บรักษาตัวนาฬิกาของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ
 • เช็ดความชื้นออกจากตัวนาฬิกาก่อนเก็บเครื่อง. คุณอาจล้างด้วยสบู่อ่อนหรือล้างให้น้ำไหลผ่าน โดยต้องไม่กดปุ่มใดๆ.
 • ไม่เก็บตัวนาฬิกาไว้ในถุงพลาสติก หรือไม่มีอากาศถ่ายเท
 • ไม่กดปุ่มใดๆบนตัวนาฬิกาขณะอยู่ใต้น้ำ หรือขณะอยู่ในสภาพที่เปียก
 • เก็บรักษานาฬิกาของคุณไม่ให้อุณหภูมิเย็นกว่า  –10 °C 14/ °F  และไม่ให้ร้อนเกินกว่า 50 °C / 120 °F

ถ้าหากแบตเตอรี่หมด
 • อาการเบื้องต้นที่แสดงเมื่อแบตเตอรี่กำลังใกล้จะหมด คือ เมื่อหน้าจอเริ่มจางหาย หรือตัวเลขบนหน้าจอค่อยๆจางลง หรือบางครั้งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้ไฟเรืองแสง
 • เราขอแนะนำให้คุณนำนาฬีกาของคุณส่งไปยังศูนย์บริการ " โพลาร์ " เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ายางรองสามารถกันน้ำได้ และนาฬิกาควรได้รับการทดสอบความต้านทานน้ำทุกๆครั้งหลังมีการเปิดฝาออก
 • การกระทำการใดๆต่อนาฬิกา ด้วยตัวของคุณเอง หรือจากศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการอนุญาต อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อนาฬิกาของคุณ
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือ ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการบริการจากศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวนำส่งสัญญาณ
การดูแลตัวนำส่งสัญญาญที่เหมาะสม จะช่วยให้ตัวนำส่งสัญญาญณมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
 • ล้างตัวนำส่งสัญญาณหลังจากการใช้งานเป็นประจำ ตัวนำส่งสัญญาณ Polar T31, T31C, T61 ควรล้างด้วยสบู่อ่อน หรือน้ำที่มีสารละลาย และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มอย่างระมัดระวังหลังจากการล้าง
 • สายคาดอกและตัวนำส่งสัญญาณ ควรล้างด้วยน้ำ ไม่เก็บสายคาดอกขณะที่ยังเปียก ควรเก็บสายคาดอกและตัวนำส่งสัญญาณให้แยกออกจากกัน  เหงื่อและความชื้นทำให้ อิเล็คโทรดเปียก ส่งผลให้ตัวส่งสัญญาณทำงาน และอายุการทำงานของแบตเตอรี่จะสั้นลง
 • การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ " โพลาร์ " ควรเก็บในที่เย็นและแห้ง และมั่นใจว่า อิเล็คโทรดไม่ได้ติดต่อกันความชื้น เช่น ผ้ากีฬา หรือยางยืดที่เปียกชื้น และต้องไม่เก็บตัวนำส่งสัญญาณลงในวัสดุที่ไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ถุงพลาสติก หรือกระเป๋ากีฬา
 • ไม่ควรดัดหรืองอสายคาดอก เนื่องจากจะทำให้แถบ อิเล็คโทรดเกิดความเสียหายได้
 • ปรับสายคาดอกให้พอดี ให้ตัวนำส่งสัญญาณรัดแน่นพอดีและอยู่บริเวณรอบอก
 • เช็ดสายคาดอกให้แห้งด้วยผ้าขนหนูเท่านั้น การเช็ดด้วยมือแรงๆอาจส่งผลให้ อิเล็คโทรดเกิดความเสียหายได้
 • การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ " โพลาร์ " ไม่ควรเก็บในอุณหภูมิที่เย็นหรือร้อนจนเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง -10 °C to 50 °C/ 14 °F to 122 °F  ห้ามผลิตภัณฑ์ " โพลาร์ " สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน เช่น การเก็บไว้ในรถ
 • สายคาดอก T31, T31C, T61 สามารถล้างได้ด้วยสบู่อ่อน และขัดด้วยแปรงเบาๆ ถ้าหาก อิเล็คโทรดปรากฎรอยด่างดำ ควรซักล้างให้สะอาด แต่ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์หรือผงซักฟอกที่มีสารละลายในการทำความสะอาด
 • สายคาดอกและตัวนำส่งสัญญาณ T31, T31C , T61 ควรซักล้างเป็นประจำในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 40 °C/104 °F หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ครั้งหลังจากการใช้งาน ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะสามารถยืดอายุการใช้งานของสายคาดอกให้นานขึ้น ควรใช้ถุงซักผ้า แต่ไม่ควรแช่หรือการปั่นแห้ง และการฟอกขาว ด้วยน้ำยาฟอกขาวหรือผงซักฟอกรวมทั้งน้ำยาปรับผ้านุ่ม และไม่ควรนำตัวนำส่งสัญญาณ ซักล้างในเครื่องซักผ้าหรือการปั่นแห้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : 

การดูแลตัวนำส่งสัญญาญที่เหมาะสม จะช่วยให้ตัวนำส่งสัญญาญณมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

Limited Polar International Guarantee
Servicing Your Polar Product

การรับประกันสินค้าของ ผลิตภัณฑ์ " โพลาร์ "
การให้บริการของ ผลิตภัณฑ์ " โพลาร์ "

 

 


 
       
web counter