Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   อุปกรณ์บริหารดึงข้อ (ตัว)
   อุปกรณ์เดินโยนแขน (ตัว)
   อุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามเนื้อแขนและอก (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ(ใหญ่) (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้อง (ตัว)
   อุปกรณ์แกว่งตัวบริเวณสะโพกและเอว (ตัว)
   อุปกรณ์นวดหลังและเอว (ตัว)
   อุปกรณ์ยืดเหยียดแขนและไหล่ (ตัว)
   อุปกรณ์ม้าโยก (ตัว)
   อุปกรณ์บาร์คู่ (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารดึงแขน (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารเอว (ตัว)
   อุปกรณ์เดินอากาศ (ตัว)
   อุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามแขนและอกแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ดึงแขนบริหารกล้ามแขนและหลังแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามแขนและไหล่แบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์แกว่งตัวไปด้านข้างแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารเอวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ม้าโยกแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์เดินอากาศแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ยืนบริหารกล้ามเนื้อขาแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์นวดหลังและขาแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์นวดหลังและเอวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ฝึกซิทอัพแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์เดินโยกแขนแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพใหญ่แบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ดึงยกตัวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ฝึกก้าวขึ้นลงแบบคู่ (ตัว)

* For more information please contact us
อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพแบบคู่ (ตัว)
Price : 188,000.00 บาท ( $5,371.43 )
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   At a Glance  

อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพแบบคู่

• โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กกลมรีอย่างดีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 x 40 มม. หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
• โครงสร้างรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า65 x 30 มม.หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
• มีป้ายแนะนำวิธีการใช้อย่างถูกวิธีพร้อมรูปภาพประกอบคำอธิบายมัดกล้ามเนื้ออย่างชัดเจน
• ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 110 ยาว 120 สูง 200 ซม.
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter