Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   RS400
   RS300X มี GPS สีดำ
   RS300X มี GPS สีส้ม
   RS300X สีส้ม (S1 Footpod)
   RS300X สีดำ

* For more information please contact us
RS400
Price : 11,300.00 บาท ( $322.86 )
Sale Price : 10,500.00 บาท ( $300.00)
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ด้วยวิธีง่ายๆในการเลือกและดูโปรแกรมเพื่อการฝึกฝนในการออกกำลังกายให้มีเหมาะสมในแต่ละชนิดกีฬา ปรับตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์การวิ่งของคุณให้เป็นรอบๆ ตามระยะทางทุก 1 กิโลเมตร ตรวจวัดการเต้นของหัวใจและข้อมูลความเร็วระหว่างการวิ่ง บอกข้อมูลความสมบูรณ์การหายใจของผู้วิ่งและการประหยัดพละกำลัง เพื่อพัฒนาให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น วางแผนการฝึกซ้อมการออกกำลังกายของคุณในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟแวร์โปรแกรม PolarProTrainer 5  ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟท์แวร์การฝึกฝนและช่วยวางแผนการฝึกซ้อมที่มีความล้ำสมัยสูงสุดในตลาด เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดโปรแกรมการฝึกฝนและถ่ายโอนแผนการฝึกฝนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า Polar ของคุณอย่างง่ายดาย
   At a Glance    Full Features

สำหรับนักวิ่งที่ต้องการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ

•   วัดค่าหัวใจ + แคลอรี่ที่เผาผลาญ
•  

มาพร้อมซอฟท์แวร์ PolarProTrainer 5 ช่วยในการวิเคราะห์ วางแผนและเก็บข้อมูลการฝึกฝนในรูปแบบรายการบันทึกประจำวันได้

•   สามารถเชื่อมกับ S1 Footpod ใช้วัดความเร็ว ระยะทาง + ฝีก้าวตลอดเส้นทางการวิ่งของคุณ
•   เซตโปรแกรมไว้ค่อยเตือนหากว่าค่าหัวใจสูงเกินไป (Over-Training) ได้

 

 

 
 
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter