Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   ตาข่ายเซปักตะกร้อแข่งขัน VIVA รุ่น T.06 (ผืน)
   ตาข่ายเซปักตะกร้อแข่งขัน VIVA รุ่น T.07 (ผืน)
   ตาข่ายเซปักตะกร้อ VIVA รุ่น T.08 ( ผืน )
   ห่วงชัย แข่งขันระดับชาติ พร้อมตาข่าย (ชุด)
   ห่วงชัยแข่งขันพร้อมตาข่าย (ชด)
   ตาข่ายแบดมินตันแข่งขัน VIVA รุ่น B.08 (ผืน)
click to enlarge

* For more information please contact us
ตาข่ายเซปักตะกร้อ VIVA รุ่น T.08 ( ผืน )
Price : 200.00 บาท ( $5.71 )
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   At a Glance  

ตาข่ายเซปักตะกร้อ VIVA  รุ่น T.08 ( ผืน )

• ทำด้วยวัสดุไนลอนอย่างดี สีดำ ถักเป็นตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ยาว ด้านละ 6 - 8 ซม. ขนาดของตาข่ายแต่ละผืนกว้าง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6.1 เมตร
• มีแถบแสดงเขตสนามด้านข้างทั้งสองด้าน ทำด้วยหนัง พีวีซี (PVC) สีขาว ความกว้าง 5 ซม. และมีกระดุมยึดสามารถเคลื่อนย้ายปรับตำแหน่งได้
 • สามารถปรับความตึงของตข่ายด้วยชุดปรับความตึงตาข่าย เพื่อดึงช่องของตาข่ายให้ตึงอย่างสม่ำเสมอ โดยช่องตาข่ายไม่เกิดความเสียหาย
  • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter