Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   จักรยานนั่งตรง (ตัว)
   จักรยานเอนปั่น (ตัว)
   จักรยานสปริ๊น (ตัว)
   จักรยานเอนปั่น R40 C (ตัว)
   จักรยานเอนปั่น R108 (ตัว)
   จักรยานเอนปั่น COMFORT R (ตัว)
   จักรยานนั่งตรง U40 C (ตัว)
   จักรยานนั่งตรง U20 C (ตัว)
   จักรยานนั่งตรง PAROS (ตัว)
   จักรยานนั่งตรง B902 (ตัว)
   จักรยานนั่งตรง B901 (ตัว)
   จักรยานนั่งตรง COMFORT 3 (ตัว)
   จักรยานเอนปั่น R20 C (ตัว)
   จักรยานนั่งตรง COMFORT 5 (ตัว)
   จักรยานสปริ๊น S3 (ตัว)
   จักรยานสปริ๊น Classic Johnson Bike (ตัว)

* For more information please contact us
จักรยานนั่งตรง (ตัว)
Price : 95,000.00 บาท ( $2,714.29 )
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   At a Glance  

จักรยานนั่งตรง (ปั่นไฟในตัว)  

       
• มีโปรแกรมการใช้งาน 8 โปรแกรม
• หน้าจอแสดงผล แสดงความเร็ว, เวลา, แคลอรี่, ระดับความหนัก, อัตราการเต้นหัวใจ, และรูปแบบโปรแกรม
• ระบบแรงต้าน เป็นระบบ Electromagnetism ปรับความหนักได้ 25 ระดับ
 • สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ 2 แบบ คือ แบบมือจับ (Hand Pulse) และแบบไร้สาย (Telemetric)
• โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกันสนิม และวัสดุอย่างดี มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย
•

แหล่งพลังงาน : สร้างไฟในตัว (Self powered)

• สินค้ารับประกัน 1 ปี
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter