Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   ตะกร้อชนิดแข่งขัน MARATHON รุ่น MT.201 (ลูก)
   ตะกร้อชนิดแข่งขัน MARATHON รุ่น MT.201J (ลูก)
   ตะกร้อชนิดแข่งขัน ชาย MARATHON รุ่น MT.908 (ลูก)
   ตะกร้อชนิดแข่งขัน หญิง MARATHON รุ่น MT.909 (ลูก)
   ตะกร้อลอดห่วง นิยมไทย รุ่น NT.301 (ลูก)
   ตะกร้อชนิดแข่งขันชนิดสาน 6 เส้น 9 รอบ NIYOMTHAI รุ่น NT.201(ลูก)
   ตะกร้อ 6 เส้น 6 รอบ NIYOMTHAI รุ่น ยอดนิยม (ลูก)
   ตะกร้อ 6 เส้น 6 รอบ NIYOMTHAI รุ่น ยอดนิยม สีหวาย (ลูก)
   ตะกร้อพวงคาดเขียว NIYOMTHAI (ลูก)

* For more information please contact us
ตะกร้อชนิดแข่งขันชนิดสาน 6 เส้น 9 รอบ NIYOMTHAI รุ่น NT.201(ลูก)
Price : 198.00 บาท ( $5.66 )
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   At a Glance  

ตะกร้อชนิดแข่งขันชนิดสาน 6 เส้น 9 รอบ NIYOMTHAI รุ่น NT.201

• ทำด้วยใยสังเคราะห์ชั้นเดียว ลักษณะเป็นรูปทรงกลม มี 12 รู 20 จุดตัดไขว้สานด้วยเส้นพลาสติก 6 เส้น 9 รอบ มีเส้นรอบวง 42-44 เซนติเมตร น้ำหนัก 170 -180 กรัม
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter