Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   ตาข่ายเซปักตะกร้อแข่งขัน VIVA รุ่น T.06 (ผืน)
   ตาข่ายเซปักตะกร้อแข่งขัน VIVA รุ่น T.07 (ผืน)
   ตาข่ายเซปักตะกร้อ VIVA รุ่น T.08 ( ผืน )
   ห่วงชัย แข่งขันระดับชาติ พร้อมตาข่าย (ชุด)
   ห่วงชัยแข่งขันพร้อมตาข่าย (ชด)
   ตาข่ายแบดมินตันแข่งขัน VIVA รุ่น B.08 (ผืน)

* For more information please contact us
ห่วงชัย แข่งขันระดับชาติ พร้อมตาข่าย (ชุด)
Price : 3,400.00 บาท ( $97.14 )
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   At a Glance  

ห่วงชัย แข่งขันระดับชาติ พร้อมตาข่าย
• ทำด้วยโลหะ เชื่อมติดกันแน่น เป็นรูปสามเส้า (สามเหลี่ยม วงห่วงแต่ละห่วงตั้งตรง)
• เป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐาน คุณสมบัติ / ถูกต้องตามกติกาสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
 • ห่วงหุ้มด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม วัดโดยรอบไม่เกิน 10 เซนติเมตร
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter