Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   อุปกรณ์บริหารดึงข้อ (ตัว)
   อุปกรณ์เดินโยนแขน (ตัว)
   อุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามเนื้อแขนและอก (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ(ใหญ่) (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้อง (ตัว)
   อุปกรณ์แกว่งตัวบริเวณสะโพกและเอว (ตัว)
   อุปกรณ์นวดหลังและเอว (ตัว)
   อุปกรณ์ยืดเหยียดแขนและไหล่ (ตัว)
   อุปกรณ์ม้าโยก (ตัว)
   อุปกรณ์บาร์คู่ (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารดึงแขน (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารเอว (ตัว)
   อุปกรณ์เดินอากาศ (ตัว)
   อุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามแขนและอกแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ดึงแขนบริหารกล้ามแขนและหลังแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามแขนและไหล่แบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์แกว่งตัวไปด้านข้างแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์บริหารเอวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ม้าโยกแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์เดินอากาศแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ยืนบริหารกล้ามเนื้อขาแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์นวดหลังและขาแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์นวดหลังและเอวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ฝึกซิทอัพแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์เดินโยกแขนแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพใหญ่แบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ดึงยกตัวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวแบบคู่ (ตัว)
   อุปกรณ์ฝึกก้าวขึ้นลงแบบคู่ (ตัว)

* For more information please contact us
อุปกรณ์บริหารดึงแขน (ตัว)
Price : 80,000.00 บาท ( $2,285.71 )
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   At a Glance  

อุปกรณ์บริหารดึงแขน

• อุปกรณ์ก่อนติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ยาว 200 สูง 190 เซนติเมตร
• อุปกรณ์หลังติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ยาว 200 สูง 160 เซนติเมตร
• โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 114 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร
• อุปกรณ์ทำด้วยเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร
• อุปกรณ์มือจับทำด้วยเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 32 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร
• มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควบคุมการออกกำลังกายส่วนบุคคล ซอฟแวร์เป็นภาษาไทย
• อุปกรณ์พ่นสีด้วยระบบ anti-electric-state powder painted ทนทานต่อการขีดข่วน
• มาตรฐานท่อเหล็กเชื่อมโดย OTC ระบบเชื่อมหุ่นยนต์
• สกรู ทั้งหมดเป็นสแตนเลส
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter